Com canviar l’alineació del text d’un comentari d’Excel?

Per canviar l’alineació d’un text dintre del requadre del comentari d’una cel·la (perquè estigui centrat, alineat a la dreta o a l’esquerra, etc.), ho hem de fer de la següent manera:

(Si necessites informació sobre com inserir un comentari, pots consultar aquest post)

1-Modifiquem el format del comentari: Per fer-ho ho hem de fer en dues passes. En primer lloc ens situem sobre la cel·la on hi ha el comentari i cliquem el botó dret del ratolí. Se’ns obrirà un desplegable i hem de seleccionar Edita el comentari.

Aleshores ens posem sobre del requadre del comentari i premem el botó dret del ratolí i escollirem l’opció Format de comentari.

2-Seleccionem la pestanya Alineació: Aquí, dintre de l’apartat Alineació del text, podrem escollir l’alineació del text tant pel que fa a l’alienació vertical (més a munt o més a baix) així com a l’horitzontal (més a la dreta o més a l’esquerra)

Si el que vols és canviar l’orientació del text d’un comentari (posar el text del comentari en vertical, per exemple) pots consultar aquest post:

Feu un comentari