Com canviar el color de fons del comentari d’una cel·la d’Excel?

Si volem canviar el color de fons del requadre d’un comentari d’una cel·la d’Excel, ho podem fer de la següent manera:

(Si necessites informació sobre com inserir un comentari, pots consultar aquest post)

1-Modifiquem el format del comentari: Per fer-ho ho hem de fer en dues passes. En primer lloc ens situem sobre la cel·la on hi ha el comentari i cliquem el botó dret del ratolí. Se’ns obrirà un desplegable i hem de seleccionar Edita el comentari.

Aleshores ens posem sobre del requadre del comentari i premem el botó dret del ratolí i escollirem l’opció Format de comentari.

2-Seleccionem l’opció Colors i línies: Des de el desplegable Color podrem triar el color de fons que vulguem.

Si en comptes de canviar el color, el que vols és inserir una imatge, pots consultar aquest post:

Feu un comentari