Com canviar el color de la lletra d’un comentari d’Excel?

Per canviar el color de la font del comentari d’una cel·la d’Excel, hem de seguir les següents passes:

Si volem modificar la mida de la font del comentari d’una cel·la d’Excel ho podem fer de la següent manera:

(Si necessites informació sobre com inserir un comentari, pots consultar aquest post)

1-Modifiquem el format del comentari: Per fer-ho ho hem de fer en dues passes. En primer lloc ens situem sobre la cel·la on hi ha el comentari i cliquem el botó dret del ratolí. Se’ns obrirà un desplegable i hem de seleccionar Edita el comentari.

Aleshores ens posem sobre del requadre del comentari i premem el botó dret del ratolí i escollirem l’opció Format de comentari.

2-Seleccionem l’opció Tipus de lletra: I al subapartat Color hi tenim el desplegable que ens obrirà la paleta de colors on podrem escollir el que més ens convingui

Si el que vols és canviar el tipus de lletra o la mida de la font, pots consultar aquests posts:

Feu un comentari