Com canviar la mida d’un comentari en una cel·la d’Excel?

Si volem canviar la mida del comentari d’una cel·la d’Excel (la mida del requadre) ho podem fer de la següent manera:

(Si necessites informació sobre com inserir un comentari, pots consultar aquest post)

1-Modifiquem el format del comentari: Per fer-ho ho hem de fer en dues passes. En primer lloc ens situem sobre la cel·la on hi ha el comentari i cliquem el botó dret del ratolí. Se’ns obrirà un desplegable i hem de seleccionar Edita el comentari.

Aleshores ens posem sobre del requadre del comentari i premem el botó dret del ratolí i escollirem l’opció Format de comentari.

2-Seleccionem l’opció Mida: Aquí ens permetrà canviar l’Alçada i l’Amplada del requadre, tant en centímetres com en percentatge sobre la mida original. En cas que vulguem mantenir les proporcions entre alçada i amplada hem de marcar la casella Bloca la relació d’aspecte.

Feu un comentari