Com canviar la direcció d’un text en un comentari d’Excel?

Per canviar l’orientació en que Excel ens mostra el text d’un comentari (posar el text en vertical, per exemple), ho hem de fer de la següent manera:

(Si necessites informació sobre com inserir un comentari, pots consultar aquest post)

1-Modifiquem el format del comentari: Per fer-ho ho hem de fer en dues passes. En primer lloc ens situem sobre la cel·la on hi ha el comentari i cliquem el botó dret del ratolí. Se’ns obrirà un desplegable i hem de seleccionar Edita el comentari.

Aleshores ens posem sobre del requadre del comentari i premem el botó dret del ratolí i escollirem l’opció Format de comentari.

2-Seleccionem la pestanya Alineació: Aquí, dintre de l’apartat Orientació, podrem escollir entre les diferents opcions, tant horitzontal, com en 3 maneres diferents de vertical

Si el que vols es canviar l’alineació del text dintre del requadre del comentari, pots consultar aquest post:

Feu un comentari