Contar el número de vegades que es repeteix un caràcter dintre d’un text.

Per contar el número de vegades que un caràcter o un conjunt de caràcters es repeteix en una cel·la d’Excel, ho podem fer mitjançant aquesta combinació de funcions:

=LLARG (cel·la)-LLARG (SUBSTITUEIX (cel·la; caràcter/s buscat ;””))

Exemple

Imaginem que volem contar el número de vedades que es repeteix la lletra “a” en una llista de noms:

Explicació

La funció LLARG ens dona el número de caràcters d’una cadena de text.

La funció SUBSTITUEIX busca un caràcter o cadena de caràcters en un text i el substitueix pel valor que indiquem. En aquest cas, com ho substituïm per un text buit, el que estem fent realment és eliminar-lo.

Per tant, el que estem fer és sumar el nombre de caràcters d’un text, i restar-li el nombre de caràcters del mateix text eliminant els caràcters que busquem. Aquesta diferència és el número de vegades que el caràcter es repeteix.

Pots trobar més informació de les funcions LLARG i SUBSTITUEIX en aquests posts:

La funció LLARG a Excel (funcions de text) – Excel.cat

Feu un comentari