Com posar marges en el requadre d’un comentari d’Excel?

Si volem posar marges en el requadre d’un comentari d’una cel·la d’Excel, hem de seguir els següents passos:

(Si necessites informació sobre com inserir un comentari, pots consultar aquest post)

1-Modifiquem el format del comentari: Per fer-ho ho hem de fer en dues passes. En primer lloc ens situem sobre la cel·la on hi ha el comentari i cliquem el botó dret del ratolí. Se’ns obrirà un desplegable i hem de seleccionar Edita el comentari.

Aleshores ens posem sobre del requadre del comentari i premem el botó dret del ratolí i escollirem l’opció Format de comentari.

2-Seleccionem la pestanya Marges: I ens donarà l’opció de modificar els marges, esquerra, dret, superior i inferior

Feu un comentari