Com modificar la font d’un comentari d’Excel?

Per modificar la font amb la que Excel ens mostra els comentaris que hem inserit en una cel·la, ho podem fer de la següent manera:

(Si necessites informació sobre com inserir un comentari, pots consultar aquest post)

1-Modifiquem el format del comentari: Per fer-ho ho hem de fer en dues passes. En primer lloc ens situem sobre la cel·la on hi ha el comentari i cliquem el botó dret del ratolí. Se’ns obrirà un desplegable i hem de seleccionar Edita el comentari.

Aleshores ens posem sobre del requadre del comentari i premem el botó dret del ratolí i escollirem l’opció Format de comentari.

2-Seleccionem l’opció Tipus de lletra: I a l’apartat Tipus de lletra podrem escollir la font que més ens convingui

Si el que vols és canviar la mida o el color de la lletra d’un comentari, pots consultar aquests posts:

Feu un comentari