Com modificar la línia del requadre d’un comentari d’una cel·la d’Excel?

Per modificar la línia del requadre d’un comentari d’una cel·la d’Excel, (ja sigui el color, el traç, el gruix o l’estil) ho podem fer de la següent manera:

(Si necessites informació sobre com inserir un comentari, pots consultar aquest post)

1-Modifiquem el format del comentari: Per fer-ho ho hem de fer en dues passes. En primer lloc ens situem sobre la cel·la on hi ha el comentari i cliquem el botó dret del ratolí. Se’ns obrirà un desplegable i hem de seleccionar Edita el comentari.

Aleshores ens posem sobre del requadre del comentari i premem el botó dret del ratolí i escollirem l’opció Format de comentari.

2-Seleccionem l’opció Colors i línies: Dintre del requadre línia i trobarem les diferents opcions per canviar el Color, l’Estil, el Gruix o el tipus de traç (Guions)

Si el que vols és canviar el color de fons del requadre del comentari, pots veure com fer-ho en aquest post:

Feu un comentari