Com inserir una imatge en un comentari de cel·la a Excel

Per inserir una imatge en un comentari d’una cel·la d’Excel hem de fer el següent:

(Si necessites informació sobre com inserir un comentari, pots consultar aquest post)

1-Modifiquem el format del comentari: Per fer-ho ho hem de fer en dues passes. En primer lloc ens situem sobre la cel·la i cliquem botó dret del ratolí. En el desplegable que se’ns obrirà seleccionem Edita el comentari.

Després ens situem a sobre del requadre del comentari i tornem a clicar botó dret del ratolí. Ara escollirem l’opció Format de comentari.

2-Insertem la imatge: Per fer-ho, hem de seleccionar l’opció Colors i línies i clicar a la fletxa que apareix a la dreta de Color. Se’ns obrirà la paleta de colors i escollim l’opció Efectes d’emplenament que surt al final de tot.

Se’ns obrirà un nou menú i hem d’anar a la pestanya Imatge, un cop allà cliquem el botó Selecciona la imatge i se’ns obrirà un desplegable per seleccionar la imatge que volem inserir.

Resultat

A partir d’aquí quan ens situem sobre la cel·la amb el comentari se’ns mostrarà el comentari. En aquest exemple hem utilitzat una imatge amb el logotip d’Excel.

Feu un comentari