No s’afegeixen noves files i columnes a la taula?

Si tens una taula d’Excel i quan la fas créixer afegint files o columnes, la taula no es redimensiona per incloure aquestes noves files o columnes, ho pots solucionar de la manera següent: Anem al menú Fitxer—>Opcions —> Correcció —> Opcions de la correcció automàtica —> Inclou files i columnes noves a la taula Marquem … Llegiu més

Lletra d’una columna a partir del número a Excel amb VBA

Per determinar la lletra d’una columna a partir del seu número ho podem fer amb el següent codi: LletraColumna=Split(Cells(1,NumColumna).Address,”$”) (1) Explicació Split és una funció de VBA que ens permet dividir una cadena de text a partir d’un delimitador especificat. Address és una funció de VBA que ens dona l’adreça d’un rang en la forma … Llegiu més

Com crear una matriu en Excel

Per crear una matriu a Excel ho fem indicant a la cel·la d’inici el següent: ={valors separats per ; per indicar files i per \ per indicar columnes} Exemple de matriu d’una sola columna i diverses files Fórmula: ={valor 1; valor 2 ; valor 3 ….} Exemple de matriu d’una sola fila i diverses columnes … Llegiu més

Com contar les cel·les en blanc en un interval?

Si volem saber quantes cel·les en blanc hi ha en un interval determinat, Excel ens ofereix la funció COMPTA.BLANC que ens ajudarà. Aquesta funció s’anomena originalment en anglès COUNTBLANK i traduïda al castellà com a CONTAR.BLANCO Sintaxis de la funció COMPTA.BLANC Aquesta funció té un sol argument, INTERVAL, que és on determinarem el interval en … Llegiu més

Com generar un número aleatori a Excel

Si volem fer, per exemple, un sorteig, Excel ens ofereix 2 funcions (dintre de les funcions matemàtiques i trigonometria) per tal de generar un número aleatori. A partir de Excel 2010 ho fa mitjançant el algoritme Mersenne Twister (MT19937). Funció ALEAT Aquesta funció, anomenada RAND en anglès i traduïda com a ALEATORIO, en castellà, no … Llegiu més