La funció SIERROR a Excel (fórmules lògiques)

La funció SIERROR d’Excel (IFERROR, en anglès i SI.ERROR en castellà) és una funció lògica que ofereix la possibilitat de retornar el valor que desitgem, en cas que l’aplicació de qualsevol càlcul o funció generi un error. del tipus N#D, #REF!, #DIV/0! ,#NOM?, etc. Sintaxis de la funció SIERROR La funció SIERROR té 2 arguments … Llegiu més