Com calcular el COSINUS d’un angle en Excel

Per calcular el cosinus d’un angle, Excel ens ofereix la funció COS. Aquesta funció, inclosa dintre del grup de funcions Matemàtiques i trigonometria en anglès s’anomena de la mateixa manera, COS i en castellà ha estat traduïda igual, COS. Sintaxi La sintaxi d’aquesta funció té un sol argument I és molt simple: =COS(Número) on Número … Llegiu més

Com passar de Graus a Radians en Excel

En trigonometria, un angle es pot mesurar tant en Graus com en Radians. Els radians es calculen en base a la següent fórmula: Radians= Graus*Pi/180 Per passar de graus a radians, Excel ens ho posa més fàcil i ens ofereix la funció RADIANS. Aquesta funció està inclosa dintre del grup de fórmules Matemàtiques i trigonometria, … Llegiu més

Com calcular el SINUS d’un angle en Excel

Per calcular el sinus d’un angle, Excel ens ofereix la funció SIN. Aquesta funció, inclosa dintre del grup de funcions Matemàtiques i trigonometria en anglès s’anomena de la mateixa manera, SIN, i en castellà ha estat traduïda com a SENO. Sintaxi La sintaxi d’aquesta funció és molt senzilla, i té un sol argument: =SIN(Número) on … Llegiu més

Com “traduir” números romans en Excel

Excel disposa d’una funció per passar de números romans a números àrabs (els que fem servir habitualment). És la funció ARAB, que en anglès s’anomena ARABIC i en castellà ha estat traduïda com NUMERO.ARABE. El seu funcionament és molt senzill: =ARAB (numero) on número és el número romà (entre cometes) o el rang on està … Llegiu més

Com escriure números romans en Excel?

Excel disposa d’una funció per traduir qualsevol número al sistema romà. És la funció NUMERO.ROMA que en anglès s’anomena ROMAN i en castellà ha estat traduïda com a NUMERO.ROMANO. Així doncs per passar un número en sistema àrab (el nostre) a romà, només cal posar NUMERO.ROMA(numero). Aquest argument ha de ser el número que volem … Llegiu més

Com es calcula el Màxim Comú Divisor en Excel?

Què és el Màxim Comú Divisor? El Màxim Comú Divisor (MCD) és el nombre més gran que divideix de manera exacta a 2 o més nombres. Una de les seves utilitats és simplificar fraccions. Com es calcula el Màxim Comú Divisor? Per calcular el MCD cal descomposar tots els nombres en factors primers i multiplicar … Llegiu més

Com generar un número aleatori a Excel

Si volem fer, per exemple, un sorteig, Excel ens ofereix 2 funcions (dintre de les funcions matemàtiques i trigonometria) per tal de generar un número aleatori. A partir de Excel 2010 ho fa mitjançant el algoritme Mersenne Twister (MT19937). Funció ALEAT Aquesta funció, anomenada RAND en anglès i traduïda com a ALEATORIO, en castellà, no … Llegiu més