La funció SPLIT a VBA (Excel)

La funció SPLIT a VBA ens permet dividir una cadena de text, a partir d’un delimitador indicat, i col·locar els diferents fragments en una matriu (de base 0) Aquesta funció té aquests 4 arguments: Exemple En aquest exemple partim d’aquest full on a la cel·la A1 tenim un text on hi apareixen diferents coixinets # … Llegiu més