Inserir un COMENTARI en una cel·la d’Excel

Els comentaris en una cel·la d’Excel serveixen per posar algun tipus d’aclariment o nota associat a una determinada cel·la.

Quan una cel·la conté un comentari Excel ens posa un triangle a la cantonada superior dreta de la cel·la

Si ens hi posem a sobre s’obrirà un desplegable que mostrarà el comentari

Com inserir un comentari en una cel·la d’Excel?

Si cliquem el botó dret del ratolí se’ns obrirà un desplegable on hi tindrem l’opció

En aquest post podràs veure una drecera de teclat per inserir un comentari de manera ràpida:

Com modificar, eliminar o mostrar permanentment un comentari en una cel·la d’Excel

Un cop tenim un comentari en una cel·la, mitjançant el botó dret del ratolí, disposarem de l’opció d’eliminar o modificar el comentari. També tindrem la possibilitat mitjançant l’opció mostra o amaga els comentaris, indicar si volem que el comentari estigui ocult i es mostri només quan ens situem sobre la cel·la o bé si volem que estigui permanentment visible.

Feu un comentari