La funció CONSULH a Excel (Cerca i referència)

La funció CONSULH (BUSCARH en castellà o HLOOKUP, en anglès) ens serveix per buscar una determinada dada a la primera fila d’un rang i, un cop trobada, accedir al valor de la mateixa columna però d’una altra fila d’aquesta rang. Sintaxis CONSULH (valor a buscar; rang on buscar-lo; fila del rang que ens donarà el … Llegiu més

Com evitar el resultat #N/D en un CONSULV

Quan al utilitzar una funció CONSULV, Excel no troba el resultat buscat dona com a resposta #N/D. Això pot resultar molest a nivell estètic, etc. Això ho podem solucionar utilitzant la funció SIERROR de la següent manera: =SIERROR (CONSULV(A2;B2:C100;2;fals);””) (en aquest cas les “” indicarien a Excel que deixés la cel·la en blanc) La fórmula … Llegiu més

La funció CONSULV a Excel (Cerca i referència)

La funció CONSULV (BUSCARV en castellà o VLOOKUP, en anglès) ens serveix per buscar una determinada dada a la primera columna d’un rang i, un cop trobada, accedir al valor de la mateixa fila però d’una altra columna d’aquesta rang. Sintaxis CONSULV (valor a buscar; rang on buscar-lo; columna del rang que ens donarà el … Llegiu més