Com calcular l’edat a partir de la data de naixement a Excel

Dels diferents mètodes que corren per internet, crec que la millor opció de totes és utilitzar la funció DIFDATA. Aquesta funció DATEDIF en anglès i traduïda en castellà per SIFECHA (en una traducció que passarà als anals de la història perquè sembla que el traductor va confondre DATE DIF per DATED IF) està oculta, no hi tenim accés des de el catàleg de funcions.

Per calcular l’edat: DIFDATA(Data naixement ; data actual; “y”)

La data actual la podem obtenir amb la funció AVUI(), i el paràmetre “y” ve de year (any en anglès) perquè volem que ens calculi la diferència en anys.

Pots veure més informació sobre la funció DIFDATA , i les seves diferents opcions, aquí Calcular els dies entre 2 dates a Excel – Excel.cat

Feu un comentari