Com contar les cel·les en blanc en un interval?

Si volem saber quantes cel·les en blanc hi ha en un interval determinat, Excel ens ofereix la funció COMPTA.BLANC que ens ajudarà.

Aquesta funció s’anomena originalment en anglès COUNTBLANK i traduïda al castellà com a CONTAR.BLANCO

Sintaxis de la funció COMPTA.BLANC

Aquesta funció té un sol argument, INTERVAL, que és on determinarem el interval en el qual es vol buscar quantes cel·les en blanc hi ha.

Exemple de la funció COMPTA.BLANC

Feu un comentari