La funció MAJOR a Excel (fórmules estadístiques)

La funció MAJOR d’Excel ens permet saber el K èsim valor més gran d’un conjunt de números. Quan es parla de “k èsim” no vol dir res més que el que està en la posició “k” que pot ser el primer, segon, tercer, etc.

Aquesta funció, anomenada originalment en anglès LARGE i traduïda com K.ESIMO.MAYOR en castellà

Sintàxis

En aquesta funció, tenim 2 arguments:

-Matriu (obligatori): On hi posarem el rang on volem buscar

-K (obligatori): La posició, de més gran a més petit, que ocupa el valor que volem trobar.

Exemple

Feu un comentari