Com eliminar les capçaleres d’un llibre d’Excel?

Les files i columnes d’Excel estan identificades per números (les files) i lletres, les columnes. La combinació de la capçalera de columna i fila ens determina la cel·la en qüestió. Així doncs parlem de les cel·les A1, B2 o Z54

Per defecte, Excel ens mostrarà aquestes capçaleres però, si ho volem, tenim la possibilitat d’ocultar-les. Per fer-ho, hem d’anar a la pestanya Visualització i desmarcar la casella Capçaleres.

Automàticament Excel ens ocultarà les capçaleres passant de la imatge de l’esquerra a la de la dreta:

Les capçaleres són independents en cada full

L’opció d’ocultar o fer visibles les capçaleres és independent en cada full d’un llibre d’Excel. Així doncs, dintre d’un mateix llibre d’Excel podem tenir fulls on les capçaleres siguin visibles i d’altres fulls on les capçaleres estiguin amagades.

Com mostrar les capçaleres un cop eliminades?

Per tornar a mostrar les capçaleres que hagis eliminat pot veure aquest post:

Feu un comentari