Les estadístiques d’un llibre de treball d’Excel

Excel ens ofereix la possibilitat de conèixer les estadístiques tant del llibre de treball com del full actiu. Per consultar les estadístiques hem d’anar a la pestanya Revisió opció Estadístiques de Llibre de Treball.

Dades que ens ofereix

Les dades que ens ofereix Excel són, tant pel full actual com pel llibre de treball:

-Final del full: Darrera cel·la del full amb dades

-Cel·les amb dades: Número de cel·les que contenen dades

-Taules: Número de taules

-Fórmules: Número de fórmules

Feu un comentari