Com incloure una imatge de fons en un full d’Excel?

Excel ens permet incloure una imatge de fons en els seus fulls. Per fer-ho haurem d’anar a la pestanya Disposició de la pàgina i prémer el botó Fons

Un cop cliquem el botó ens apareixerà un desplegable on podrem escollir la imatge que hi volem de fons.

Imatge en continuitat

Excel anirà repetint la imatge de manera continuada, tant en horitzontal com en vertical de manera que ocupi tot el full

S’aplica només al full

Quan establim una imatge de fons, aquesta s’aplica només al full en qüestió, no a la resta de fulls del mateix llibre

Eliminar la imatge de fons

Si vols eliminar la imatge de fons pots llegir aquest post:

Feu un comentari