La funció MAX a Excel (fórmules estadístiques)

La funció MAX, que pertany al grup de fórmules estadístiques, serveix per determinar el valor màxim d’entre una sèrie de valors o en un rang/s. En aquest post podràs veurà una explicació detallada tant del seu funcionament com de la forma d’accedir-hi de manera ràpida:

Feu un comentari