La funció RETALLA a Excel (fórmula de text)

Com eliminar els espais en blanc sobrants en un text a Excel? La funció RETALLA és la nostra solució! Aquesta funció, anomenada TRIM en anglès i traduïda com ESPACIOS en castellà, elimina els espais en blanc (mantenint un sol espai entre paraules) que hi pugui haver en un text.

Sintaxis

La sintaxis és molt senzilla: =RETALLA(Text)

Exemple

Feu un comentari