Com copiar els valors i no les fórmules, d’una cel·la a una altra?

A vegades volem copiar el valor d’una cel·la a una altra. Però només volem copia el valor, no la fórmula el resultat de la qual, genera aquest valor.

Per fer-ho copiem la cel.la en qüestió (en aquest post pots veure una manera ràpida de fer-ho) i un cop a sobre de la cel·la de destí, premem botó dret del ratolí, ens sortiran tota una sèrie d’Opcions d’enganxament. La segona (la que té a la part inferior els números 1, 2, 3) farà que només enganxem el resultat, no pas la fórmula.

Feu un comentari