Com ajustar l’amplada d’una columna a l’amplada del text

Si volem que una columna ajusti la seva amplada al contingut de la cel·la més ampla ho podem fer de dues maneres.

Manera ràpida

1-Situem el cursor entre la línia que separa la capçalera de la columna que volem justificar, i la de la seva dreta

2-Veurem que automàticament aquest canvia i es mostra com una línia vertical, amb dues fletxes horitzontals que van una cap a cada sentit.

3-Fem doble clic amb el ratolí

Automàticament la columna agafarà l’amplada de la cel·la amb més caràcters

I si volem que l’amplada màxima sigui la d’una cel·la o cel·les en concret, no de tota la columna? Aleshores ho podem fer de la següent manera

Mitjançant el menú FORMAT

Caldrà que seleccionem la cel·la o cel·les que vulguem agafar com a referència per determinar l’amplada de la columna, i a través del menú FORMAT (dintre del menú INICI) escollir l’opció AJUSTA AUTOMÀTICAMENT L’AMPLADA DE LA COLUMNA.

Ajustar l’amplada de més d’una columna alhora

Tant amb el primer mètode, com en el segon podem seleccionar més d’una columna, i ajustarà l’amplada de totes les columnes seleccionades.

Ajustar els valors d’una taula però no les capçaleres

Si per exemple tenim una taula amb dades, i volem ajustar les columnes a la mida de les dades i alhora volem que es vegi tot el text de les capçaleres, haurem d’ajustar les columnes seleccionant només les files que contenen les dades i després Ajustar el text de les capçaleres. En aquest post expliquem com fer-ho:

Feu un comentari