Com ajustar l’alçada d’una fila perquè es vegi tot el text

Si l’alçada d’una fila no ens permet veure tot el text d’una cel·la, ja sigui perquè la mida de la lletra és massa gran o bé perquè hi ha més d’una línia de text, ho podem fer de manera automàtica.

Manera ràpida

1-Situem el cursor entre la línia que separa els números de fila, de la fila a justificar i la de la sota.

2-Veurem que automàticament aquest canvia i es mostra com una línia vertical, amb dues fletxes horitzontals que van una cap a cada sentit.

3-Fem doble clic amb el ratolí

Mitjançant el menú FORMAT

Haurem de selecciona la fila o files de les que vulguem ajustar l’açada i a través del menú FORMAT (dintre del menú INICI) escollir l’opció AJUSTA AUTOMÀTICAMENT L’ALÇADA DE LA FILA.

Feu un comentari