Com ajustar totes les files o columnes a la vegada.

A mida que anem incorporant dades a un llibre d’Excel, podem tenir necessitat d’ajustar l’amplada de les columnes o l’alçada de les files. No cal que ho fem d’una en una, ho podem fer a totes les files o columnes de cop i amb un sol clic!

Ajustar l’amplada de columnes

Seleccionem totes les columnes en las que vulguem ajustar l’amplada. Per fer-ho:

  • Posarem el punter del ratolí a la capçalera d’una de les columnes dels extrem, i veurem que ens apareix una fletxa apuntant cap avall.
  • Cliquem el botó esquerre del ratolí i veurem que tota la columna queda enfosquida.
  • Desplacem el ratolí fins a la columna que ocupa l’altre extrem i veurem que queden totes enfosquides.

,.

Un cop tenim totes les columnes seleccionades:

  • Col·loquem el punter del ratolí a la línia que separa qualsevol de les columnes seleccionades.
  • Veurem que apareixen dues fletxes, una que senyala cap a la dreta, i l’altre cap a l’esquerra, unides per una línia vertical.
  • Fem doble clic de ratolí

Automàticament Excel ha ajustat l’amplada de totes les columnes, i tindrem aquest resultat:

Ajustar l’amplada de files

Cal fer exactament el mateix procés però seleccionant les files i actuant sobre els números de files en comptes de les lletres de columnes.

Feu un comentari