Diferències entre la mitjana i la mediana

Tot i que per “la gent de carrer” poden ser conceptes que es confonguin, són valors estadístics totalment diferents.

La MITJANA és la divisió del total de les dades entre el nombre de dades que tenim. És a dir, representa el valor mig de les dades.

La MEDIANA, en canvi, és aquell número que, si ordenem tots els valors de més gran a més petit, o de més petit a més gran, ocupa la posició central.

Exemples

En aquests exemples pots veure que la MITJANA i la MEDIANA poden tenir valors iguals, o molt diferents, en funció de com siguin els valors.

En aquests post tens tota la informació d’ambdues funcions.

Com calcular la MITJANA en Excel? – Excel.cat

La funció MEDIANA a Excel (fórmules estadístiques) – Excel.cat

Feu un comentari