La funció ARREL (matemàtiques i de trigonometria)

Com podem calcular una arrel quadrada amb Excel? És ben simple: Amb la fórmula ARREL. Aquesta fórmula s’anomena SQRT en anglès i està traduïda al castellà com a RAIZ

Sintaxis

Aquesta fórmula té un sol argument Número, que és el valor (o la cel·la on està el valor) del qual en volem obtenir l’arrel quadrada.

Feu un comentari