Com generar un número aleatori a Excel

Si volem fer, per exemple, un sorteig, Excel ens ofereix 2 funcions (dintre de les funcions matemàtiques i trigonometria) per tal de generar un número aleatori. A partir de Excel 2010 ho fa mitjançant el algoritme Mersenne Twister (MT19937).

Funció ALEAT

Aquesta funció, anomenada RAND en anglès i traduïda com a ALEATORIO, en castellà, no té cap argument. Genera aleatòriament un número decimal comprés entre el 0 i el 1.

=ALEAT()

Si volem generar un número aleatori entre X y Z ho podem fer mitjançant: =ALEAT*(Z-X)+X

Si a més a més volguéssim que el número no tingués decimals, tot i que el més aconsellable seria fer-ho amb ALEATORIO.ENTRE, ho podríem fer amb: =ARRODONEIX(ALEAT*(Z-X)+X;0)

Funció ALEATORIO.ENTRE

Aquesta funció en anglès s’anomena RANDBETWEN, i traduïda al castellà com a ALEATORIO.ENTRE. Sembla que el traductor català va tenir un mal dia i va posar el mateix nom que la versió castellana.

Té 2 arguments, Inferior i Superior, que són els números mínims i màxims entre els que Excel generarà un número senser (sense decimals) aleatori

=ALEATORIO.ENTRE (1;100) ens generaria un número aleatori entre el 1 i el 100

Com evitar que els números aleatoris s’actualitzin cada vegada que Excel faci un càlcul

Cada vegada que Excel recalculi les fórmules, (habitualment cada vegada que introduïm un valor a una cel·la Excel recalcula totes les fórmules, a no ser que tinguem les Opcions de càlcul en mode Manual) canviaran el números aleatoris generats amb ALEAT o ALEATORIO.ENTRE.

Si volem evitar això ho hem de fer de la següent manera. Escrivim la fórmula, per exemple =ALEAT() i aleshores premem la tecla F9 i a continuació ENTER. A partir d’aquí la fórmula ja ha desaparegut i només queda el valor aleatori generat per Excel

Feu un comentari