Canviar el punt i la coma com a separadors de milers i decimals?

A casa nostra acostumem a separar els milers mitjançant un punt, i els decimals amb una coma. Això no és així a tot arreu i hi ha llocs que ho fan a l’inrevés (el punt separa els decimals, i la coma els milers).

Habitualment Excel utilitza com a separadors els que la configuració regional del sistema de l’ordinador determinen. Si ho volem canviar haurem d’anar al Fitxer-Opcions-Avançades, i dintre de les Opcions d’edició veurem un apartat que diu Fes servir els separadors del sistema i que conté una casella. Si la casella està marcada Excel aplicarà els de la configuració regional. Si desmarquem aquesta casella tindrem l’opció d’indicar nosaltres mateixos quin separador volem pels decimals i quin voldrem pels milers.

Podrem fer servir el punt i la coma o qualsevol altre caràcter (Creativitat al poder! )

Feu un comentari