Com posar el nom del mes en una data?

Si a partir d’una data volem posar el nom del mes al que correspon aquella data, Excel ens ofereix la possibilitat de fer-ho mitjançant la funció TEXT. Aquesta funció, està dintre del grup de fórmules de TEXT (Com no podia ser d’una altra manera)

Sintaxis de la fórmula

La sintaxis de la fórmula és la següent: =TEXT(Valor; Format)

-Valor: Ha de ser una data o la referència a una cel·la que contingui una data

-Format: El format de sortida que volem. En el cas que ens ocupa (aquesta fórmula serveix per d’altres casos a banda del mes) tenim les següents opcions:

  • “m”: El número de mes (sense el zero davant en cas que sigui un mes entre gener i setembre)
  • “mm”: El número de mes (amb el zero davant en cas que sigui un mes entre gener i setembre)
  • mmm”: El nom del mes abreviat a 3 lletres
  • “mmm”: El nom del mes sencer

Abreviacions del nom del mes

Excel fa servir aquestes abreviacions en el format curt dels noms dels mesos:

Feu un comentari