Com unir o combinar una o més cel·les a Excel?

Excel ens permet fusionar 2 o més cel·les en una sola. Per fer-ho només cal que seleccionem les cel·les que volem fusionar i cliquem el botó Combina i centra del menú inici. Mitjançant aquest botó farem que totes les cel·les seleccionades es fusionin en una sola, i el text quedi centrat.

Quines cel·les es poden combinar?

Per fusionar 2 o més cel·les, aquestes han de “tocar-se”, és a dir, han d’estar de costat o una sobre l’altre

Quines dades es conserven quan combinem cel·les

Quan fusionem 2 o més cel·les, en cas d’haver més d’una cel·la amb dades, es mantindran les dades de la cel·la superior esquerra que en contingui.

Si intentem combinar més d’una cel·la que contingui text, Excel ens avisarà amb aquest missatge:

Diferents opcions de combinació

Si en comptes de clicar el botó Combina i centra, cliquem la fletxa cap a sota d’aquest botó, se’ns desplegaran les diferents opcions que tenim:

-Combina i centra: Combina les cel·les i centra el text

-Combina horitzontalment: Si seleccionem cel·les que estan en diferents files i columnes agruparà les cel·les segons la seva fila

-Combina cel·les: Combina les cel·les mantenint l’alienació actual

-Separa les cel·les: Separa les cel·les que tinguem seleccionades i que prèviament hagin estat combinades.

Feu un comentari