La funció MEDIANA a Excel (fórmules estadístiques)

La fórmula MEDIANA, anomenada MEDIAN en anglès i traduïda per MEDIANA, en castellà és una funció estadística mitjançant la qual, Excel calcula la mediana d’un conjunt de valors.

Què és a MEDIANA d’un conjunt de valors?

La MEDIANA d’un conjunt de valors, és aquell valor que, ordenats el valors ja sigui de més gran a més petit, o de més petit a més gran, ocupa la posició central.

En cas que el nombre de valors sigui imparell, no hi ha dubte. La mediana serà el valor del número que ocuparà la posició central. Si el nombre de valors és parell, però, no tenim cap valor que ocupi la posició central. En aquest cas es fa la mitja entre els 2 nombres que comparteixen aquesta posició central.

Exemple 1: La mediana de 2, 3, 4, 6, 12 és 4 perquè 4 és el valor que ocupa la posició central (3 de 5)

Exemple 2: La mediana de 2, 3, 4, 6, 12, 14 és 5 que és la mitjana entre 4 i 6 que són els valors que ocupen la posició central.

No confondre amb la MITJANA

Són 2 conceptes estadístics diferents.

En aquest post hi tens tota la informació sobre la mitjana:

Com calcular la mitjana en Excel? – Excel.cat

Sintaxis de la funció MEDIANA

Aquesta fórmula té una sintaxis molt senzilla: Un sol argument obligatori, Número1 on podem indicar un número o fer referència a un rang de cel·les que continguin números, i fins a 254 arguments opcionals més Número2, etc. on podem indicar d’altres números o rangs.

A tenir en compte

En cas de que el valor d’alguna de les cel·les sobre les quals estem calculant la mediana, no sigui numèric, Excel simplement ignorarà aquestes cel·les.

Si en canvi en algun dels arguments (Número1, Número2, etc) posem un valor no numèric, generarà un error.

Exemple

Feu un comentari