Com copiar un format d’Excel en diverses cel·les sense haver de prémer el botó cada vegada.

Si volem copiar el format d’una cel·la o un rang a més d’una cel·la, ens trobarem que cada vegada que copiem el format Excel el “perd” de la memòria i ens toca anar una altra vegada a prémer el botó Copia el format, la qual cosa pot arribar a ser improductiu, en cas que ho haguem de fer gaire vegades.

El truc

Hi ha un petit, però molt útil, truc que ens permetrà que Excel “mantingui en memòria” aquest format i el puguem enganxar tantes vegades com ens calgui. Es tracta simplement de, en comptes de fer un clic sobre el botó Copia el format, fer un doble clic.

Veurem com el botó se’ns queda premut i que al costat del cursor ens apareix el mateix símbol de la brotxa

Simplement situant-nos a la cel·la o rang on vulguem copiar el format haurem de fer un clic de ratolí. Quan ja haguem copiar el format a tot arreu on volíem fer-ho, premem la tecla Esc i “eliminarem de la memòria” el format a copiar. (el botó passarà al seu estat normal i el símbol de la brotxa desapareixerà del costat del punter)

Feu un comentari