Com transposar dades a Excel?

Si volem trasnposar dades a Excel, és a dir, dades que tenim en columnes (en vertical) passar-les a files (en horitzontal) ho podem fer de manera molt fàcil mitjançant, les Opcions d’enganxament.

En primer lloc hem de Copiar les dades que volem transposar, ja sigui a través del botó del menú:

o bé amb la drecera de teclat per copiar: Control + C

Un cop tenim les dades copiades ens col·loquem a la primera cel·la a partir de la qual cal enganxar les dades i podem prémer la fletxa del botó Enganxa i escollir el botó Transposa

o bé clicar el botó dret del ratolí i clicar el mateix botó

Més enllà de que el dibuix del botó ja ens indica que serveix per transposar, si passem el punter del ratolí per sobre dels botons ens apareixerà un rètol amb la funcionalitat que tenen.

Un cop premut el botó, Excel ens transposarà les dades

Exemple

En aquest cas hem copiat les dades de la columna A i les hem posat a la fila 1 en horitzontal

Transposar dades retallades, en comptes de copiades

En l’exemple que veiem abans ens hem quedat amb les dades repetides, per una banda les tenim al rang A1:A12 i per l’altre al rang C1:N1. És molt probable que la nostra intenció, però, no fos aquesta si no simplement passar-les d’una banda a l’altre.

Inexplicablement, quan en comptes de Copiar, Retallem les dades, Excel no ens permet les opcions especials d’enganxat, entre les quals està la de transposar.

La solució passa per, un cop transposades les dades, eliminar les dades d’origen.

Feu un comentari