Com calcular el COSINUS d’un angle en Excel

Per calcular el cosinus d’un angle, Excel ens ofereix la funció COS. Aquesta funció, inclosa dintre del grup de funcions Matemàtiques i trigonometria en anglès s’anomena de la mateixa manera, COS i en castellà ha estat traduïda igual, COS.

Sintaxi

La sintaxi d’aquesta funció té un sol argument I és molt simple:

=COS(Número)

on Número és el valor en radians del angle sobre el qual volem calcular el sinus.

Exemple

Calcular el cosinus si tenim l’angle en graus

om hem vist, la funció COS calcula el sinus d’un angle, a partir del seu valor en Radians. Així doncs, si el que tenim és el valor de l’angle en Graus, prèviament l’haurem de passar a radians. Per fer-ho, Excel ens ofereix la funció RADIANS que ens passa de graus a radians.

En aquest post trobaràs tota la informació referent a la funció RADIANS

Com passar de Graus a Radians en Excel – Excel.cat

Exemple

Feu un comentari