Com editar una cel·la d’Excel amb el teclat?

Quan tenim una cel·la d’Excel que ja conté text si ens situem a sobre d’ella hi escrivim, eliminarem el text que hi havia per escriure el nou. Si el que volem és modificar el text que ja hi ha, podem anar amb el punter del ratolí a la cel·la en qüestió i fer doble clic o bé estan a la cel·la anar amb el punter del ratolí a la barra de fórmules.

Excel, però, ens ofereix la possibilitat de fer-ho mitjançant el teclat, simplement haurem de situar-nos a la cel·la que vulguem modificar i prémer la tecla F2 i automàticament se’ns situarà el cursor a la dreta de tot del text.

Feu un comentari