Excel marca de manera errònia que el 1900 és un any de traspàs

Tot i que pugui sembla inexplicable, Excel considera que l’any 1900 és un any de traspàs, tot i que no ho és.

Que és un any de traspàs?

En el calendari Gregorià (el nostre), un any de traspàs (o bixest) és un any de 366 dies, perquè existeix el 29 de febrer.

Quins són anys de traspàs?

Són anys de traspàs, tots aquells en que les seves 2 darreres xifres són múltiples de 4, excepte els acabats en 00, que només ho són si les 2 primeres xifres són múltiples de 4.

En el cas de 1900, 19 no és múltiple de 4 i, per tant, no és any de traspàs.

Per què Excel considera 1900 un any de traspàs?

L’origen d’aquest error l’hem de buscar al full de càlcul líder a mitjans dels anys vuitanta, el Lotus 1-2 -3. Semblaria, que determinar 1900 com a any de traspàs facilitava el control dels anys de traspàs i no generava errors, a la majoria de càlculs amb dates.

Microsoft, per tal de garantir la compatibilitat dels fulls de càlcul de Lotus 1-2-3 amb Excel va mantenir aquest error.

Per què Microsoft no corregeix aquest error?

Corregir aquest error implicaria que totes les dates posteriors a 1 de març de 1900 dels fulls actuals d’Excel, es reduirien en 1 dia. (per entendre aquest aspecte, et recomano llegir aquest post on explico com calcula les dates el motor d’Excel). Això implicaria molt de temps i esforç en corregir tot el que suposa a nivell de fórmules que utilitzen dates.

Quines són les conseqüències d’aquest error?

Bàsicament que la funció DIASETM genera resultats erronis per les dates de gener i febrer de l’any 1900. Microsoft considera que és un mal menor ja que la immensa majoria d’usuaris d’Excel, no treballen amb aquestes dates.

Feu un comentari