Com saber el dia de la setmana d’una data (en número)

Per saber el dia de la setmana d’una data podem fer servir la funció DIASETM. És una funció de Data i hora que en anglès s’anomena WEEKDAY i en castellà ha estat traduïda per DIASEM.

A partir d’una data retorna un número que es correspon amb el dia de la setmana d’aquella data. Atès que hi ha diversos criteris per numerar els dies de la setmana (nosaltres comencem la setmana en dilluns, però a d’altres llocs ho fan diumenge, etc), disposem d’un argument per indicar a Excel quin sistema de numeració farem servir.

Sintaxi

La sintaxi és molt senzilla: =DIASETM (Data ; Tipus). La Data tant pot ser una data, com la referència a una cel·la on hi ha una data. El Tipus és el sistema de numeració que Excel ha de fer servir, en base a la següent taula. Aquest segon argument és opcional i si s’omet, Excel agafa per defecte el el 1

Resultats en base a diferents tipus

Errors a les dates de gener i febrer de 1900

Aquesta funció dona resultats equivocats en les dates de gener i febrer de 1900. L’origen d’aquest error és que Excel considera el 1900 any de traspàs, quan no ho és. En aquest post, t’explico l’origen d’aquest error, els motius que porten a Microsoft a no corregir-lo i les implicacions que pot tenir en el càlcul de dates.

Excel marca de manera errònia que el 1900 és un any de traspàs – Excel.cat

DIASETM no funciona amb dates anteriors a 1900

El motor d’Excel només treballa amb dates posteriors a 1900. En aquest post t’explico com funciona el motor de dates d’Excel:

Excel només treballa amb dates a partir del 1 de gener de 1900 – Excel.cat

Posar el dia de la setmana en text

Si el que vols és posar el dia de la setmana en text (dilluns, dimarts….), pots consultar aquest post:

Posar el nom del dia de la setmana a partir data? – Excel.cat

Feu un comentari