Com fer referència a un rang desbordat a Excel

Les funcions matricials d’Excel ofereixen rangs desbordats, és a dir, una funció dona un resultat que no només ocupa una cel·la, sino que n’ocupa més d’una.

En aquest exemple la funció MATRIUALEAT que està a la cel·la B2 genera un rang desbordat que va de B2 a H13, és a dir, col·loca números aleatòriament en totes aquestes cel·les

Si volem fer referència a tot aquest gant desbordat, simplement hem de fer servir aquesta nomenclatura B2# és a dir la cel·la on hi ha la funció que genera el rang desbordat, seguida d’un coixinet (ALT GR +3)

Feu un comentari