Com imprimir en vertical un llibre d’Excel

Habitualment els llibres d’Excel s’imprimeixen en format vertical. De tota manera, si ho hem canviat prèviament, podem tenir la configuració de manera que imprimeixi el llibre en format horitzontal.

Per passar la impressió a format vertical ho podem fer de 2 maneres diferents:

Des de la pestanya Disposició de la pàgina

Un cop a la pestanya Disposició de la pàgina, anem al botó Orientació i escollim l’opció Vertical

Des de el menú d’impressió

Al anar a imprimir el full, un cop dintre del menú d’impressió, veurem una opció que diu Orientació horitzontal i que té un fletxeta cap a vall. Si cliquem la fletxeta ens apareixerà l’opció Orientació vertical que haurem de seleccionar.

Per configurar la impressió en format horitzontal pots consultar aquest post:

Feu un comentari