Com es calcula el Màxim Comú Divisor en Excel?

Què és el Màxim Comú Divisor?

El Màxim Comú Divisor (MCD) és el nombre més gran que divideix de manera exacta a 2 o més nombres. Una de les seves utilitats és simplificar fraccions.

Com es calcula el Màxim Comú Divisor?

Per calcular el MCD cal descomposar tots els nombres en factors primers i multiplicar els factors comuns elevats al menor exponent.

Exemple

Com es calcula el Màxim Comú Divisor amb Excel?

Com no podria ser d’una altra manera, Excel ens ofereix la funció M.C.D (ja es podrien haver estalviat els punts, que no aporten res i dificulten la feina! ) que ens permet calcular el Màxim Comú Divisor de manera molt senzilla. Aquesta funció s’anomena GDG en anglès (aquí si, sense punts!) i en castellà M.C.D igual que en català. Aquesta funció està dintre del grup de funcions Matemàtiques i de Trigonometria

Només té com arguments el nombres dels quals volguem calcular el MCD (fins a 255). Només caldrà que els separem per punts i coma (o comes, segons la configuració) i ja està.

Exemple

Mínim Comú Múltiple

Si el que vols és calcular el Mínim Comú Múltiple (MCM) en aquest post hi trobaràs tota la informació:

Com calcula el Mínim Comú Múltiple amb Excel – Excel.cat

Feu un comentari