Com calcula el Mínim Comú Múltiple amb Excel

Què és el Mínim Comú Múltiple (MCM)?

El Mínim Comú Múltiple és el número més petit, que és múltiple comú a 2 o més nombres. És a dir, és el número més petit que és divisible per tots els nombres que estem tenint en compte.

És el nombre que ens permet sumar fraccions amb diferents bases.

Com es calcula el Mínim Comú Múltiple?

Per calcular el MCM cal descomposar tots els nombres en factors primers i multiplicar els factors comuns i no comuns elevats al major exponent.

Exemple

Com es calcula el Mínim Comú Múltiple amb Excel?

Com no podria ser d’una altra manera, Excel ens ofereix la funció M.C.M (ja es podrien haver estalviat els punts, que no aporten res i dificulten la feina 😁) que ens permet calcular el Mínim Comú Múltiple de manera molt senzilla. Aquesta funció s’anomena LCM en anglès (aquí si, sense punts!) i en castellà M.C.M, igual que en català. Aquesta funció està dintre del grup de funcions Matemàtiques i de Trigonometria

M.C.M només té com arguments el nombres dels quals volguem calcular el MCM (fins a 255). Només caldrà que els separem per punts i coma (o comes, segons la configuració) i ja està.

Exemple

Com es calcula el Màxim Comú Divisor?

En aquest post hi trobaràs totes les explicacions:

Com es calcula el Màxim Comú Divisor en Excel? – Excel.cat

Feu un comentari