La funció MINUSC a Excel (fórmula de text)

Com puc passar a minúscules totes les lletres d’un text? Ho pots fer de manera molt senzilla amb la funció MINUSC.

Aquesta funció, anomenada LOWER en anglès i traduïda al castellà de la mateixa manera que en català, MINUSC, converteix en minúscules totes les lletres d’un text.

Sintaxis i arguments

La sintaxis és molt senzilla =MINUSC(Text)

Text és l’únic argument de la funció i és on posarem o bé el text que volem convertir en minúscules o bé la cel·la on tinguem aquest text.

A tenir en compte

En cas de que l’argument Text faci referència a un rang de més d’una cel·la, la fórmula es calcularà sobre la cel·la que tingui la mateixa fila on hem posat la fórmula (en cas que el rang tingui una sola columna) o que tingui la mateixa columna (en cas de rangs d’una sola fila). Si apliquem la fórmula sobre un rang que tingui més d’una fila i columna, donarà error #VALOR!

Nota: La fórmula SIERROR  ens pot servir per evitar l’error #VALOR!.

Feu un comentari