Calcular quota i quadre d’amortització d’un préstec

Préstec francès a interès constant

El préstec amb sistema d’amortització francès és el d’us habitual a casa nostra. Consisteix en pagar una quota constant durant tot el termini de pagament. Això fa que l’amortització de capital sigui creixent cada mes, mentre que el pagament d’interessos sigui decreixent.

La fórmula PAGAMENT (fórmula financera)

Aquesta fórmula, anomenada PMT en anglès i traduïda com a PAGO en castellà, ens permet calcular la quota d’un préstec francès (amb quota constant), a un tipus d’interès constant.

Sintaxis i arguments

La fórmula PAGAMENT té els següents arguments:

-Rate: És el tipus d’interès per període de pagament. Així doncs, si per exemple tenim un préstec a un tipus d’interès del 3% a l’argument Rate hi posarem 3%/12, en cas que sigui pagament mensual, o 3%/4, en cas que sigui pagament trimestral. Aquest argument és de caràcter obligatori.

Nper: És el nombre total de pagaments que farem. Si per exemple estem calculant la quota d’un préstec a retornar en 5 anys pagament mensual, Nper serà 60 (12×5). Aquest argument és de caràcter obligatori.

Pv: És el capital inicial concedit (Present Value). Aquest argument és de caràcter obligatori.

-Fv: És el saldo que quedarà pendent després de pagar les quotes, i que liquidarem com una darrera quota addicional (Final Value). Aquest argument és de caràcter opcional.

Type: Mitjançant aquest argument, de caràcter opcional, indiquem si el pagament es fa al inici, o al final del període. Si no indiquem res el valor per defecte és 0 (zero) que vol dir que paguem a final de període. Si indiquem 1 el pagament es fa al inici del període.

Quadre d’amortització d’un préstec en Excel.

Per crear el quadre d’amortització d’un préstec, cal construir una taula que tindrà tantes files com períodes de pagament tingui el préstec.

1-Calcularem la quota mitjançant la fórmula PAGAMENT

2-Calcularem la part de la quota destinada a pagar interessos, multiplicant el tipus d’interès anual (dividit entre el número de pagaments al any) pel capital pendent.

3-Calcularem la quantitat de la quota destinada a amortitzar capital, restant de la quota que paguem, el import destinat als interessos

4-Calcularem el capital pendent un cop pagada la quota, descomptant del capital pendent al inici del període, la part de capital amortitzat en la quota.

Aquí pots descarregar-te un fitxer que et permetrà generar quadres d’amortització de préstecs canviant tots els paràmetres (capital inicial, tipus d’interès, terminis, etc)

Evolució de l’Euribor

Si vols seguir l’evolució de l‘Euribor, dia a dia i en català, ho pots fer en aquesta pàgina:

www.euribor.cat

Quin és l’import màxim que em deixarà el banc?

Si ja saps la quota que vols/pots pagar i vols saber quin és l’import que et deixarà el banc, en base a aquesta quota, en aquest post hi trobaràs tota la informació:

Com calcular el capital d’un préstec a partir del tipus d’interès, el termini i la quota – Excel.cat

Calcular el tipus d’interès sabent capital, termini i quota

En aquest post t’explico com fer-ho:

Com calcular el tipus d’interès d’un préstec – Excel.cat

Feu un comentari