Com calcular la MITJANA en Excel?

Per calcular la mitjana d’una sèrie de nombres, Excel disposa de la funció MITJANA. Aquesta funció en anglès s’anomena AVERAGE i està traduïda al castellà per PROMEDIO i és una de les funcions estadístiques.

La seva sintaxi és molt senzilla: =MITJANA (número1, número 2…)

Els arguments “número” corresponen als números sobre els quals es vol calcular la mitjana, o els rangs on estan aquests números. El primer és obligatori i els següents (fins a 255) són opcionals.

A tenir en compte

Excel exclou les cel·les buides o que continguin text, i estiguin incloses en el rang sobre el qual volem calcular la mitjana. Si que inclou, aquelles cel·les amb valor zero.

En aquest exemple, podràs veure el funcionament de MITJANA

No confondre la mitjana amb la mediana

Aquests 2 conceptes estadístics són diferents. En aquest post tens tota la informació per calcular la mediana en Excel

La funció MEDIANA a Excel (fórmules estadístiques) – Excel.cat

Feu un comentari