Com repetir una fila en tots els fulls al imprimir un llibre d’Excel?

Si volem imprimir un full d’Excel ens podem trobar fàcilment que hi hagi més files de les que hi caben en una pàgina. En aquest cas pot ser molt útil repetir a cada pàgina la fila o files que contenen els encapçalats de cada columna.

Ho podem fer a través del menú Format de la pàgina que trobarem dintre de la pestanya Disposició de la pàgina. (si cliquem en el quadradet que surt a la part inferior dreta del menú hi accedirem)

Un cop estem dintre del menú Format de la pàgina hem d’anar a la pestanya Full i hi veurem l’opció Repeteix les files a l’extrem superior. Si cliquem el quadradet de la dreta que té una fletxa cap a munt se’ns obrirà un requadre que diu Format de pàgina- Repeteix les files a l’extrem superior i apareixerà una fletxeta negra amb la qual haurem de seleccionar la fila o files que volem que es repeteixin.

Un cop les haguem seleccionat clicarem el quadradet que surt a la part inferior dreta del requadre Repeteix les files a l’extrem superior

Tornarem al menú Format de la pàgina i només caldrà clicar D’acord, per guardar els canvis.

Exemple

Un cop fet aquest procés passarem, en el cas de la segona pàgina impresa d’aquest llistat, de la imatge esquerra a la dreta

Repetir columnes en comptes de files

Si el que vols es que alhora d’imprimir es repeteixin columnes, en comptes de files, pots consultar aquest post:

Feu un comentari