La funció UNEIXCADENES a Excel (funcions de text)

La funció UNEIXCADENES (traducció de TEXTJOIN, en anglès i traduïda com UNIRCADENAS, en castellà) permet unir els textos de diferents rangs (cel·les o conjunt de cel·les) o cadenes incloent el delimitador que s’especifiqui, entre cada valor de text que es combinarà. A més a més ens ofereix la possibilitat d’ignorar les cel·les buides en cas que vulguem fer-ho.

Aquesta funció està disponible a partir de Microsoft Office 2019

Sintaxis i arguments

=UNEIXCADENES(Delimitador; Ignora_buit; Text1; [Text 2]…)

Delimitador: És el caràcter o text que es posarà entre cada valor de text que es combinarà. Pot fer referència a una cel·la on hi hagi el delimitador en qüestió, o el podem indicar directament (en aquest cas posant-lo entre cometes Ex/ “-“).

Aquest argument és obligatori. En cas de no voler fer servir cap delimitador, ho podem deixar en blanc però cal que posem els punts i coma, com si l’argument hi fos. Exemple =UNEIXCADENES(;Cert;A1:A6) Ignora_buit: Aquest argument és de caràcter obligatori i pot tenir el valor CERT (ignora les cel·les buides) o FALS (inclou les cel·les buides). El valor per defecte és CERT amb la qual cosa si no posem res, ignorarà els blancs. Com és un argument obligatori, però, caldrà posar el punt i coma per separar els arguments encara que no escrivim la paraula “CERT”. Exemple =UNEIXCADENES(“-“;;A1:A6) (Uneix els textos continguts entre les cel·les A1 i A6 ignorant les que estiguin en blanc sense posar cap delimitador entre el contingut de cada cel·la)

Ignora_buit: Aquest argument és de caràcter obligatori i pot tenir el valor CERT (ignora les cel·les buides) o FALS (inclou les cel·les buides). El valor per defecte és CERT amb la qual cosa si no posem res, ignorarà els blancs. Com és un argument obligatori, però, caldrà posar el punt i coma per separar els arguments encara que no escrivim la paraula “CERT”. Exemple =UNEIXCADENES(“-“;;A1:A6) (Uneix els textos continguts entre les cel·les A1 i A6 ignorant les que estiguin en blanc i posant un guió entre el contingut de cada cel·la)

Text1: Aquest argument és de caràcter obligatori. Podem posar-hi directament un text (entre cometes) o fer referència a una cel·la o un rang de cel·les

[Text2]: Podem posar diferents camps de text a encadenar, en cas que sigui necessari. És un argument de caràcter opcional

Exemples

Feu un comentari